Παρτάροντας με Breakbeat Rave

Σήμερα παρτάρουμε με Breakbeat Rave μουσικάρα των 90’s!

Άλεξ (μιλάμε για 90’s, πώς αλλιώς θα λεγόταν) και αυτή τη φορά, βάλτε τέρμα μουσική, βάλτε γυαλιά και πάρτε (τουλάχιστον) μπύρες!

Enjoy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: